Əzablı yollarla kosmosa


1404Hazırladı:Teymur KƏSƏMƏNLİ

Akademik T. K. İsmayılovun xatirəsinə həsr olunur.
SSRİ Mühəndis Akademiyasının Akademiki Tofik Kazım oğlu İsmayılov 21.06.1933-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə 20 noyabr, saat 18: 30 dəqiqədə Qarabağın Ağdərə rayonunun Qarakənd kəndində soyqırım törədən Ermənilər tərəfindən tanınmış ictimai- siyasi şəxsiyyətlərlə birlikdə vertolyot qəzasına uğramış və faciəli şəkildə şəhid olmuşdur. Читать далее

Реклама

QIZ QALASI NEÇƏNCİ MÖCÜZƏDİR?


fuad-e1347303427530Fuad QASIMOV, ufoloq
“Minlərlə papirusa bükülmüş, heç kimin dərk etmədiyi sirlər, hətta ruhlarımız qaranlıq və soyuq sərdabələrdə qorunur…”- Sfinksin hekayəti
 Zərdüştilərin məbədi tikilinin içərisində işıqlı bir otaqdan ibarət olurdu. Otağın mərkəzində – dördkünc daşın üzərində metal  borudan müqəddəs od çıxırdı.  Читать далее

ONLAR INSANLARI APARIRLARMI? 


fuad-e1347303427530  Sevinc Telman qızı

İnsanlar fövqəltəbii qüvvələrin olduğunu bilsə belə, çox zaman onların mövcudluğuna inanmaq istəmirlər. Bir çox hallarda isə qeyri-adiliklərin həyatımıza təsir qüvvəsinin nə dərəcədə böyük olmasından xəbərsizik… Bəzən yaşadığımız hər hansı anın təkrarlandığını zənn edirik və ya gördüyümüz yuxular… Bəzən isə belə bildirilir ki, insanın ikinci həyatı mövcud olan digər paralel dünyada davam edir… Читать далее

XX ƏSRİN TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏRİ. İNTELLEKTUALLAR ÜÇÜN MÜƏMMA – YERİN VƏ KOSMOSUN BÖYÜK SİRLƏRİNİ QABAQLAYAN ALİM


fuad Fuad Qasımov.«Planetin Kosmik monitorinqinin nəzəri əsasları» images (1)sektorunun müdiri, AMAKA, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, BMT daxilində BEA-nın, BMT daxilində BİA-nın (Beynəlxalq informasiya akademiyası) akademiki  Zərifə xanım Əliyevanın tədqiqatları:  Читать далее

KOSMOS QANUNLARI. ENŞTEYN YANAŞMANIN ƏKSİ – EKVİVALENT PRİNSİPİNİN POZULMASI


fuadF. Q. Qasımov ANAKA, «planetin kosmik manitorinqinin elmi əsasları» sektorunun müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, BMT-nin nəzdində BEİA–beynəlxalq enerji-informasiya Akademiyasının və BMT-nin nəzdində informasiologiya akademiyasının akademiki.

1 Sualın qoyuluşu. Bizim tədqiq etdiyimiz təbii sıkılların yaranması mexanizmi, yerdə baş verən təbii hadisələrin xəbərçisi və həm də seysyonosfer – litosfer qarşılıqlı əlaqəsinin [1 – 9] ardıcıl tədqiq edilməsi, onu göstərir ki, göy cisimlərinin nizamsız hərəkəti ilə əlaqədar onlar fundamental xarakter daşıyır. Читать далее

KOSMİK ƏSRİN SENSASİYASI – «ALİ ŞÜRUN MÖHTƏŞƏM SİRLƏRİ»DÜNYANIN DƏRK OLUNMASI MEXANİZMİNDƏ HİPTONİK REQRESS METODU.


fuadF. Q. Qasımov ANAKA, «planetin kosmik manitorinqinin elmi əsasları» sektorunun müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, BMT-nin nəzdində BEİA–beynəlxalq enerji-informasiya Akademiyasının və BMT-nin nəzdində informasiologiya akademiyasının akademiki.

«…Biz Allahın yerini Kainatın hüdudları kimi müəyyən edə bilərik, yəni ki,onu kim hərəkətə gətirməlidir.Əgər biz nəzəriyyənin yekununu əldə etmək istəyiriksə, biz bu sərhəddə nə baş verdiyini bilməliyik. Əks halda biz ancaq bu nəzəriyyənin tənliyini həll edə bilərik…»  Читать далее

UNO FENOMENİ VƏ KOSMOSUN MƏNİMSƏNİLMƏSİ – MÜASİR KOSMİK TEXNOLOGİYALARIN İŞLƏNİB HAZIRLANMASI. NANO VƏ PİKO TEXNOLOGİYALARI – GƏLƏCƏYİN TEXNOLOGİYALARIDIR.


fuadF. Q. Qasımov ANAKA, «planetin kosmik manitorinqinin elmi əsasları» sektorunun müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, BMT-nin nəzdində BEİA–beynəlxalq enerji-informasiya Akademiyasının və BMT-nin nəzdində informasiologiya akademiyasının akademiki.

Çoxlu sayda ufoloji müşahidələrdən göründüyü kimi, UNO-nun aktivləşməsi insanın kosmosu mənimsəmə tempi ilə sıx bağlıdır. UNO fenomeninin daha geniş tədqiqi insanların Kosmosu mənimsəmə dinamikasını göstərir, — Kosmik texnikanın inkişaf mərhələləri və müasir Kosmik texnologiyalar. Читать далее