ÇEKİRDEK GALAKSİ (NUKLEOTİT GLAXİ) IŞIK KARAKTERLİ SERİSKUMLARDAN YAPILANMASI .


27_nO.Soyal
Saygıdeğer Dostlarım, Işık Karakterli Seriskumlar konu edildiği zaman ister istemez Işık Karakterli Galaksilerden de söz etmek gereği duyarız. Işık Karakterli Galaksiler her Mini Atomik Bütünlüğün, sadece Çekirdek Evreninde yer alan bir adet galaksi yapısallığıdır. Dolayısıyla Doğal Gürzümüzün kapsamında bulunan 1800 adet Mini Atomiklerin birer Işıki Aktif Seriskumlardan oluşturulan galaksileri ve de birer adet te Laboratuar Çekirdek Dünyaları mevcut bulunmaktadır. Ancak Işıki Aktif Deriskumların kullanılmasıyla Biyolojik Hayatın ortaya çıkarılabileceği de sonraki orjinal cümle metninde vurgulanmaktadır. Çekirdek Galaksi hakkında sizlere bir kısım bilgileri sunacağız.
681 -Tne zib Rahte Onya Tunari’r-if Nûkleotit Glaxiru; Ogran Crakteryae seriskuman’ar styrakq’sinya.
Her bir İlahi Laboratuar Sisteminin Çekirdek Galaksisi; Işık Karakterli seriskumlardan yapılanmıştır.
Cümle metninden açıkca anlaşılacağı üzre, Hareketli Titreşim Boyutlarının temel yapılanması Işıki Aktif Seriskumlardan oluşturulmaktadır. Samanyolu Galaksisinin Genel Uzayı ve İç Uzayları tamamen Işıki Aktif Zaman Seriskumlarından meydana gelmektedir. Işıki Aktif Zaman Ortamı ile uyuşum içerisinde olan Işıki Aktif Seriskumlardan oluşturulan Mekansallıkta, Enerjetik Oluşlardan, Çekirdek Dünyada görülen en kesif Maddesel Oluşlara kadar bir Spektrum göstermektedir.
Bu da Samanyolu Galaksisi kapsamında hayal dahi edilemeyecek kemiyette değişik formlanmalara imkan vermektedir. İlahi Laboratuar Sistemin, Laboratuar olgularla deneyim mahali olan Hareketli Titreşim özelliklerini taşıyan Samanyolu Galaksisi (Glaxi Ucrefşia) bütünsel olarak Laboratuar konumunda bulunmaktadır.
Bu Çekirdek Galaksinin, çekirdeği de Çekirdek Dünyadır. Çekirdek Dünyanın Madde Kainatı Koordinat Düzen Merkezi olduğunu da bilmekte yarar vardır.
682- Nûkleotit Glaxi’v akyakseptium’el uka’v Nûleotit Vordunia Appio Lunferu rumuran’işel provizyan, çelya crakterya’key seriskumani Dakhûmonan’nan zib krasa fetçerqium’ey realzqium.
Çekirdek Galakside yer alan Çekirdek Dünya üzerinde Biyolojik Hayatı ortaya çıkartan şartlar, bu karakterdeki seriskumların Bilinç Olguları tarafından bir araya getirilmeleriyle sağlanmaktadır.
Çekirdek Galaksinin Çekirdek Dünyası üzerinde Biyolojik Hayatın ortaya çıkartılması, Işıki Aktif Seriskumların Kuvant Parçacıklarına dönüştürülmesi ve akabinden de Atom Sistemine uygun olarak, Maddesel Yapılaşmanın temel elamanları olan Atom çeşitlerinin oluşturularak, Molekül Sistemine geçişin sağlanması ve bu imkanların yaratılmasından sonrada Biyolojik Yaşamın devreye sokulması gerçekleştirilmiştir. İnsani Bilinçlerin Bing-Beng olarak tanımladıkları olgu-lanmanın, Galaktik Ortamların yapılaştırılması durumlarında sürekli olarak devreye sokulan bir Sistem olduğu bilinmektedir.
Işıki Aktif Seriskumların belirlenen bir koordinatta Kuvantsal hale dönüştürülmesinden sonra, devasa bir kuvant bütünlüğü oluşmakta ve bunun Bütünsel Hareketi devreye sokularak, muayyen sürece kadar yoğunlaşması sağlanmakta, oluşan yoğunlaşmanın akabinden ortaya çıkan olağanüstü ısınım nedeniyle yeniden dönüşüm devreye sokulmaktadır. Dönüşüm kuvant parçacıkları üzerine yüklenmiş Program gereği olarak oluşturulmaktadır. Bu dönüşüm esnasında her yedi kuvant parçacığı bütünlenerek, kendisinden daha yoğun olan Atom elamanları olarak söyleyebileceğimiz Proton, Elektron ve Nötronları oluşturmaktadırlar.
Yüksek Isı ve Basınç altında gerçekleştirilen bu işlemler sonucunda ortaya çıkan parçacıklar, dönüştükleri hali süregen yaşamaktadırlar. Dönüşümün istenilen düzeye varmasından sonrada bu Bütünsel Yapı, süregen patlamalarla, Galaktik Ortamı oluşturmak üzere dağıtılmaktadır. Bu alt yapısal tüm işlemlere tasarruf yetkisi Mutlak Bilinç Ünitelerine ait bulunmaktadır. Bu yapısal oluşturmalar ince ve ayrıntılı hesaplamalarla, Atlanta Yasalar Zincirinde yer alan, 18 Sistemler Yasasına paralel tarzda oluşturulmaktadır.

Реклама
Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: TURKIS