QIZ QALASI NEÇƏNCİ MÖCÜZƏDİR?


fuad-e1347303427530Fuad QASIMOV, ufoloq
“Minlərlə papirusa bükülmüş, heç kimin dərk etmədiyi sirlər, hətta ruhlarımız qaranlıq və soyuq sərdabələrdə qorunur…”- Sfinksin hekayəti
 Zərdüştilərin məbədi tikilinin içərisində işıqlı bir otaqdan ibarət olurdu. Otağın mərkəzində – dördkünc daşın üzərində metal  borudan müqəddəs od çıxırdı.  Читать далее

Реклама
Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: HOME

ONLAR INSANLARI APARIRLARMI? 


fuad-e1347303427530  Sevinc Telman qızı

İnsanlar fövqəltəbii qüvvələrin olduğunu bilsə belə, çox zaman onların mövcudluğuna inanmaq istəmirlər. Bir çox hallarda isə qeyri-adiliklərin həyatımıza təsir qüvvəsinin nə dərəcədə böyük olmasından xəbərsizik… Bəzən yaşadığımız hər hansı anın təkrarlandığını zənn edirik və ya gördüyümüz yuxular… Bəzən isə belə bildirilir ki, insanın ikinci həyatı mövcud olan digər paralel dünyada davam edir… Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: HOME

XX ƏSRİN TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏRİ. İNTELLEKTUALLAR ÜÇÜN MÜƏMMA – YERİN VƏ KOSMOSUN BÖYÜK SİRLƏRİNİ QABAQLAYAN ALİM


fuad Fuad Qasımov.«Planetin Kosmik monitorinqinin nəzəri əsasları» images (1)sektorunun müdiri, AMAKA, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, BMT daxilində BEA-nın, BMT daxilində BİA-nın (Beynəlxalq informasiya akademiyası) akademiki  Zərifə xanım Əliyevanın tədqiqatları:  Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: HOME

KOSMOS QANUNLARI. ENŞTEYN YANAŞMANIN ƏKSİ – EKVİVALENT PRİNSİPİNİN POZULMASI


fuadF. Q. Qasımov ANAKA, «planetin kosmik manitorinqinin elmi əsasları» sektorunun müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, BMT-nin nəzdində BEİA–beynəlxalq enerji-informasiya Akademiyasının və BMT-nin nəzdində informasiologiya akademiyasının akademiki.

1 Sualın qoyuluşu. Bizim tədqiq etdiyimiz təbii sıkılların yaranması mexanizmi, yerdə baş verən təbii hadisələrin xəbərçisi və həm də seysyonosfer – litosfer qarşılıqlı əlaqəsinin [1 – 9] ardıcıl tədqiq edilməsi, onu göstərir ki, göy cisimlərinin nizamsız hərəkəti ilə əlaqədar onlar fundamental xarakter daşıyır. Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: HOME

KOSMİK ƏSRİN SENSASİYASI – «ALİ ŞÜRUN MÖHTƏŞƏM SİRLƏRİ»DÜNYANIN DƏRK OLUNMASI MEXANİZMİNDƏ HİPTONİK REQRESS METODU.


fuadF. Q. Qasımov ANAKA, «planetin kosmik manitorinqinin elmi əsasları» sektorunun müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, BMT-nin nəzdində BEİA–beynəlxalq enerji-informasiya Akademiyasının və BMT-nin nəzdində informasiologiya akademiyasının akademiki.

«…Biz Allahın yerini Kainatın hüdudları kimi müəyyən edə bilərik, yəni ki,onu kim hərəkətə gətirməlidir.Əgər biz nəzəriyyənin yekununu əldə etmək istəyiriksə, biz bu sərhəddə nə baş verdiyini bilməliyik. Əks halda biz ancaq bu nəzəriyyənin tənliyini həll edə bilərik…»  Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: HOME

UNO FENOMENİ VƏ KOSMOSUN MƏNİMSƏNİLMƏSİ – MÜASİR KOSMİK TEXNOLOGİYALARIN İŞLƏNİB HAZIRLANMASI. NANO VƏ PİKO TEXNOLOGİYALARI – GƏLƏCƏYİN TEXNOLOGİYALARIDIR.


fuadF. Q. Qasımov ANAKA, «planetin kosmik manitorinqinin elmi əsasları» sektorunun müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, BMT-nin nəzdində BEİA–beynəlxalq enerji-informasiya Akademiyasının və BMT-nin nəzdində informasiologiya akademiyasının akademiki.

Çoxlu sayda ufoloji müşahidələrdən göründüyü kimi, UNO-nun aktivləşməsi insanın kosmosu mənimsəmə tempi ilə sıx bağlıdır. UNO fenomeninin daha geniş tədqiqi insanların Kosmosu mənimsəmə dinamikasını göstərir, — Kosmik texnikanın inkişaf mərhələləri və müasir Kosmik texnologiyalar. Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: HOME

«XƏZƏR RABSODİYASI»


F. Q. Qasımov ANAKA, «planetin kosmik manitorinqinin elmi əsasları» sektorunun müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, BMT-nin nəzdində BEİA–beynəlxalq enerji-informasiya Akademiyasının və BMT-nin nəzdində informasiologiya akademiyasının akademiki.

Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: HOME

KOSMOS QANUNLARI: «GÜNƏŞ – YER» SİSTEMİNİN SENSOR MADELİ VƏ PLANETİN KOSMİK MONİTORİNQİNİN OPTİMAL PARAMETRLƏRİNİN ƏSAS ELMİ MODELİNİN İŞLƏNMƏSİ.


F. Q. Qasımov
ANAKA, «planetin kosmik manitorinqinin elmi əsasları» sektorunun müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, BMT-nin nəzdində BEİA–beynəlxalq enerji-informasiya Akademiyasının və BMT-nin nəzdində informasiologiya akademiyasının akademiki.

Yaxın kosmosda ekoloji təhlükənin əsaslanması.
Son illərdə Yerətrafı mühitin kosmik tullantılar sayəsində çirklənməsi ilə əlaqədar Yaxın Kosmosda gərgin ekoloji şərait müşahidə olunur. Orbital tullantıların yığılma dinamikası haqqında belə rəqəmlər aydın deyil. Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: HOME

ONU ÖLÜMƏ MƏHKUM ETDİLƏR


fuad-e1347303427530Olaylar. yazar Ülviyyə
Dəbdəbələr, təmtəraqlar, əyləncələr məmləkətində ötən ay bir alim dünyasını dəyişdi. O, qeyri-adi peşənin sahibi idi. Çoxlarına naməlum olan uçan boşqabların «dilini», sirrini bilirdi. Nə yazıq ki, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların fəxri akademiki olan ufoloq Fuad Qasımovun yaşadığı məmləkətdə qədri, qiyməti bilinmədi. Onu ölümə məhkum etdilər. Nüfuzuna, şöhrətinə qıcıqlananlar tərəfindən son ümid çırağından da məhrum edildi… Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: HOME

ELMDƏ DÖNÜŞ YARADAN ALİM


Hazırladı Teymur Kəsəmənli
AZƏRBAYCAN ALİMİNİN FƏALİYYƏTİNİ DÜNYA SƏVİYYƏSİNDƏ YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRİRLƏR.  Fuad Qasımov Qasım oğlu. fizika-riyaziyyat elmləri namizədi. Ufoloq

  Yerlərə baxıram-bağçalı-bağlı,
  Göylərə baxıram — qapısı bağlı.
  Kainat ixtiayar, sirli-soraqlı.
  Əzəldən yaranıb tamaşa dünya.
   Səməd Vurğun
Elm kainatın sirrlərinin acarıdır. Kainatın yaranış sirrlərinin öyrənilməsi prosesi cox uzundur. Elmin tətbiqi təbiətdə və cəmiyyətdə gedən hadisə və inkişaf prosseslərinin idarə edilməsidir. Təbiətdə və cəmiyyətdə inkişafa qədəm qoyan hadisə və poroseslərin idarə edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: HOME

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ УШЕДШЕГО ХХ ВЕКА. ЗАГАДКИ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ – УЧЕНЫЙ, ПРЕДВОСХИТИВШИЙ ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ЗЕМЛИ И КОСМОСА.


Начальник сектора «Теоретические основы Космического мониторинга планеты», АНАКА,доктор физико-математических наук, академик МЭИА(Международной энергоинформационной академии) при ООН,академик МИА (Международной информациологической академии) при ООН Касумов Фуад. Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: HOME

ZÜLKARNEYN’İN UZAYA SEYAHATİ


Zülkarneyn Kur’an-ı Kerimde ve Tevrat’ta ismi geçen, Allah’ın kendisine dünyada bir takım imkanlar sağlayarak uzayın derinliklerine seyahat edebilmesi için “Sebeb” isimli uzay aracını verdiği kutsal kişidir. Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: TURKIS

NASA Bu Sefer 6 Farklı UFO Yüzünden Canlı Yayını Kesti!


09322NASA’nın uzaydan yaptığı canlı yayınlar sürekli UFO iddiaları ile gündeme geliyor. Fakat bu kez gündemde 1 değil, tam 6 UFO bulunmakta. Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: UFO NEWS

Dünya dışı dev insan Annunakiler, Rus Askerlerini öldürmüş


annukiler-696x49213 Şubat Pazartesi günü, Rus özel Kuvvetlerine ait birlikler, Rakka yakınlarında bir mağarada ISIS direnişçilerini ararken yanlışlıkla ANNUNAKILERIN saldırısına uğramış. Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: TURKIS

Bir Gerçekti — Mayalar Yanılmadı


4494_nYanılmadıkları önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak.Onlar kendi inanç sistemlerine göre dünyaya yaklaşacak bir şeyi bekliyorlardı. X planetin güneş sistemine giriş tarihi 21 Aralık 2012 yaklaşık 3 senedir güneş sisteminde. Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: TURKIS

Earth Was Chosen As A Prison Planet


845bf68f396a7cec0343748475a30d201f03f684Science has proven that “hominids” have lived on this planet for a very long time. It has also proven that our species, Homo Sapiens Sapiens (Cro-Magnon or Modern man) have not. Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: ENGLISH

Çin’de UFO İddiası Nedeni İle 3 Yolcu Uçağı İniş Yapamadı Çin Halk Cumhuriyeti’nin


c_183f3Mianyang şehrinde bugün sabah saatlerinde 3 yolcu uçağınının belirlenemeyen bir cisim nedeni ile havalimanına iniş yapamadığı iddia edildi. Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: TURKIS

Russia recalls rocket engines, grounding Proton missions until spring


2536_kFile photo of a Proton rocket rolling out to a launch pad at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. Credit: ESA-Stephane Corvaja Читать далее

Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: SPACE NEWS